§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pixprint.pl prowadzony jest przez firmę Visual Jan Cielma 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego 60 
2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.pixprint.pl
3. Czas realizacji zamówienia zależy od zamówionego produktu i mieści się w przedziale 3-10 dni roboczych
4. Termin realizacji jest liczony od momentu zaakceptowania płatności oraz   zaakceptowania przesłanego prze klienta pliku do druku przez drukarnie lub zaprojektowanego w systemie.
5. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji
6. W przypadku stwierdzenie przez drukarnię błędnie wykonanego zamówienia ( tj wgrania błędnego projektu, lub zaprojektowanego w niewłaściwy sposób) drukarnia ma możliwość odrzucenia takiego zamówienia w tym przypadku informuje klienta o możliwościach dokonania zmian lub zwrocie płatności jeżeli była to płatność z góry.
7. wydruki na foliach  docinamy do długości 120 cm w innym przypadku wydruki dostarczone są na rolce do samodzielnego docięcia, w wyjątkowych sytuacjach jak drobne elementy, jednolite tła drukarnia może nie podjąć się  docinania i
dostarczy zamówienie na rolce  do samodzielnego docięcia, i takie zamówienie nie może być przedmiotem reklamacji.
8.  barwy widniejące na monitorze mogą odbiegać od wydrukowanych wynika to z innej przestrzeni barwnej oraz różnic w monitorach.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu Faktura lub paragon.
3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności: przedpłata przelewem za pomocą szybkich płatności internetowych, przedpłata przelewem, płatność „za pobraniem” do kwoty 200 zł
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Jednak przed złożeniem zamówienia przez klienta.

§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów: Przesyłka kurierska przedpłata, przesyłka kurierska pobranie, paczka pocztowa priorytet, paczka pocztowa priorytet pobranie, odbiór osobisty,
2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. REKLAMACJE

1. Reklamacje może złożyć klient zalogowany na stronie pixprint.pl, który posiada konto oraz zrealizowane zamówienie. Reklamację należy złożyć  mailowo na adres biuro@pixprint.pl
2. Warunki zgłoszenia reklamacji:
– zgłaszając reklamację należy posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji, oraz numerem zlecenia.
– każda reklamacja musi zawierać dokładny opis problemu.
– termin zgłoszenia reklamacji: reklamację należy zgłosić do 14 dni od momentu dostawy towaru. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana.
– zgłoszenia reklamacji przyjmujemy w dni robocze do godziny 16.00

– termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych

3. Składanie reklamacji uszkodzonej przesyłki.
– aby reklamacja przesyłki podczas transportu mogła zostać uwzględniona konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego paczkę. Dodatkowo zgłoszenia uszkodzenia przesyłki należy zgłosić mailowo na adres: biuro@pixprint.pl w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia doręczenia przesyłki.

4. Reklamowany produkt musi zostać dostarczony do wykonawcy na adres 62-200 Gniezno ul.Paderewskiego 60

§5. MATERIAŁY DO DRUKU

1. Drukarnia nie odpowiada za materiały zawarte w plikach do druku, jeżeli przesłane materiały są nie zgodne z prawem drukarnia może odmówić ich realizacji.
2. PixPrint nie nanosi korekty treści na przesłanych materiałach do druku oraz nie odpowiada za błędy składu tekstu na projektach klienta. Jeżeli projekt jest przygotowywany przez naszych grafików, musi zostać zaakceptowany przez klienta, czas realizacji druku jest liczony od momentu akceptacji projektu.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki, ich rozdzielczość czy przestrzeń barwną.
4. Pliki należy dostarczyć w przestrzenie barwnej CMYK w wielkości 1:1
5. Pliki dostarczone w przestrzeni barwnej RGB zostaną automatycznie skonwertowane do przestrzeni barwnej CMYK przez co mogą być różnice w kolorach za co drukarnia nie ponosi odpowiedzialności
6. W przypadku zamówienia projektu w naszej drukarni pozostają one własnością PixPrint. Nie udostępniamy otwartych plików klientom. Projekty są archiwizowane i zawsze można zamówić do druk z wcześniej wykonanego projektu.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.
2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O czym poinformuje użytkowników poprzez system informatyczny Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2016 r.